Specjaliści

Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień Aleksandra Bieniasz-Wiszniewska
Dowiedz się więcej
Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień, pracy z grupą i dużą społecznością terapeutyczną. Stale się dokształca, biorąc udział w licznych szkoleniach. W pracy wykorzystuje wiedzę z różnych nurtów terapeutycznych, co umożliwia jej holistyczne wsparcie klienta. Szczególną wagę przykłada do diagnostyki i ustalenia przyczyny problemu.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży
oligofrenopedagog
Emilia Bielińska
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii i licznych kursów. Doświadczenie zdobywała w domach pomocy społecznej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni wspomagania rozwoju, a także w szkołach i przedszkolach. W pracy z klientem korzysta z technik poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oferuje pomoc dla dzieci oraz ich rodziców.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psychoterapeuta, psychotraumatologAgnieszka Flisikowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Lekarz psychiatra - dorośliMalwina Dzikowska
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizację odbywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie swoje pracuję w WSP w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe podnoszę, pracując na co dzień w oddziałach psychiatrycznych szpitala na Srebrzysku. Ambulatoryjnie przyjmuję w gabinetach w Trójmieście. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, ADHD. W swojej praktyce stawiam na rzetelną diagnostykę, indywidualne podejście do każdego pacjenta, nowoczesną i zgodną z najnowszymi wytycznymi farmakoterapię. Staram się do pacjentów podchodzić holistycznie. W wolnym czasie interesuje się psychodietetyką, suplementacją w chorobach psychicznych, psychoterapią. Biorę udział w zagranicznych programach wymiany naukowej, uczestniczę w licznych konferencjach i warsztatach, stale podnoszę kwalifikacje zawodowe. * posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki (w tym refundowane), zaświadczeń lekarskich oraz zwolnień ZUS ZLA (L4)
Umów wizytę
Lekarz psychiatraGabriela Gostomska
Umów wizytę
Psycholog - dorośliMaria Gryziak
Dowiedz się więcej
Psycholog, Konsultant Kryzysowy, Praktyk Terapii Krótkoterminowej SFBT. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, posiadam także certyfikat Konsultanta Kryzysowego potwierdzony certyfikatem Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu IPTK oraz Praktyka Terapii Krótkoterminowej SFBT, potwierdzony certyfikatem Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Jestem zafascynowana holistycznym podejściem do człowieka, uważam, że odkrywanie potencjału bazuje na strefie psycho-fizyczno-duchowej, dzięki której jesteśmy pełnią. Prywatnie praktykuję medytację, kocham podróże, samotne spacery, naturę, pieczenie słodkości. Kryzys jest wpisany w doświadczenie życia każdego z nas. Poczucie pustki i odczucie braku miłości może nas blokować przed doświadczaniem życia w pełni. Doświadczenie kryzysu może prowadzić do jego pogłębienia, ale może być też dla nas szansą na rozwój. Pełen empatii, akceptacji i zrozumienia kontakt z drugim człowiekiem może przeprowadzić nas przez ten trudny czas. Wierzę, że poprzez zgłębianie człowieczeństwa w klimacie zrozumienia, bez pośpiechu i w poczuciu akceptacji można dojść do rozwiązań, które wcześniej były niedostępne i niewidoczne. Zyskanie świadomości i odblokowanie własnego potencjału może prowadzić do znacznie lepszego życia.
Umów wizytę
Lekarz pediatraEwa Nowacka
Dowiedz się więcej
Jestem lekarzem, opiekującym się populacją dziecięcą, udzielam porad dzieciom chorym i zdrowym. Planuję otwarcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Biorę udział na bieżąco w wielu szkoleniach z zakresu pediatrii, zarówno organizowanych przez CMKP, jak i wydawnictwa lekarskie oraz inne towarzystwa naukowe. Śledzę również wytyczne międzynarodowe, aby być na bieżąco z różnymi metodami podejścia do jednego zagadnienia medycznego
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog dorośli, dzieci i młodzieżMonika Śmigielska
Dowiedz się więcej
Studia wyższe ukończyłam w 2012 roku z tytułem magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dodatkowe zdobyte wykształcenie to ukończenie w 2011 roku pierwszego stopnia TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także ukończenie w 2014 roku studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zdobyłam poprzez odbyte praktyki, staże oraz wolontariaty jak np. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Pracę zawodową podejmowałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety psychologiczne oraz przedszkola. W latach 2017 – 2018 realizowałam projekty współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku prowadzę własną praktykę zawodową, gdzie realizuję się jako specjalista do spraw rodzinnych oraz terapii dzieci i młodzieży. Poprzez zdobyte doświadczenie jako magister psychologii oraz diagnosta znajduję się na liście biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoje kompetencje rozwijam poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Odbyłam kursy wraz z otrzymanym uprawnień do przeprowadzania diagnoz takimi narzędziami jak: KORP, Skala Inteligencji i Rozwoju – IDS, BINET. W 2018 roku ukończyła szkolenie Integracji Sensorycznej zdobywając tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżAbigail Bojko
Dowiedz się więcej
Jestem magistrantką psychologii ze specjalnością kliniczną. Studia odbyłam na Uniwersytecie Humanistyczospołecznym SWPS w Sopocie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni w Klubie 1,2,3 pracując z osobami z zaburzeniami osobowości (głównie ze schizofrenią) oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w sopockich szkołach. Pracowałam także jako psycholog-diagnosta w HarmonJi Centrum Zdrowia Psychicznego, skąd mam doświadczenie w diagnozowaniu ADHD u dorosłych i młodzieży oraz zaburzeń osobowości u osób dorosłych. Odbyłam również staż kliniczny „Psycholog-Praktyk” w PsychoMedic Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej, a obecnie uczestniczę w rocznym szkoleniu z terapii dialektyczno-behawioralnej, ukierunkowanej na pomoc psychologiczną dla osób z dysregulacją emocjonalną oraz zachowaniami ryzykownymi. Aktualnie pracuję środowiskowo, udzielając wsparcia psychologicznego pacjentom na terenie Gdyni, prywatnie, prowadząc terapię online oraz stacjonarnie, świadcząc konsultacje psychologiczne, terapię i diagnozę jako psycholog w Feel Up Clinic. W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego. Pracuję z problemami, tj. zaburzenia nastroju, stres, depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywno-dwubiegunowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, lęki, niskie poczucie własnej wartości oraz zniekształcenia poznawcze. Oprócz tego pomagam także rozwijać pacjentom umiejętności dotyczące rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie, asertywności, autoempatii oraz uważności. W pracy psychologicznej szczególnie ważne dla mnie jest empatyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta, natomiast w relacji terapeutycznej cenię sobie otwartość i szczerość.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, dorośli, młodzieżJoanna Koralewska – Samko
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2008); W 2018 r. na tymże uniwersytecie obroniłam tytuł doktora psychologii. Swoją edukację poszerzyłam o liczne studia podyplomowe i kursy. W 2010r. skończyłam studia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Ukończyłam także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych (2021) i od tamtej pory kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo posiadam dyplom Mediatora Sądowego (FISO, 2010), oraz uprawnienia do prowadzenia ,,Szkoły dla Rodziców” (ukończone kursy I i II stopnia, 2011, 2013) W trakcie swojego rozwoju zawodowego uczestniczyłam w wielu szkoleniach np.: • ,,Dialog motywujący jako metoda pracy z grupą” (2017), • Szkolenie ,,Dialog motywujący- praca nad zmianą” (2016), • Szkolenie ,,Praca z młodzieżą po traumie” (2016), • Szkolenie ,,Seksualność młodzieży” (2013), • Szkolenie ,,Metody projekcyjne w badaniu relacji dzieci z rodzicami” (2012), • Szkolenie ,,Podstawy komunikacji interpersonalnej” (2012), • GCPiU szkolenie ,,Dopalacze nowe zagrożenie” (2010), • Szkolenie ,,Różne oblicza depresji u młodzieży” (2009), • Szkolenie z zakresu ,,pomocy postterapeutycznej udzielanej osobą uzależnionym od narkotyków” (2009), • Kryzys w związku- terapia małżeństw (2009), • Indywidualne oraz systemowe metody pracy z dzieckiem, wobec którego stosowana była przemoc- diagnoza, terapia (2008) Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim a także jako psychoterapeuta. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez 15 lat z młodzieżą, osobami dorosłymi a także parami i rodzinami prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie systemowym. Dodatkowo dużą część mojej pracy zawodowej zajmowała praca z beneficjentami, rodzinami objętymi pomocą Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie- terapie indywidualne, wsparcie rodzin i par, treningi grupowe, warsztaty, mediacje rodzinne, itp. Dodatkowo przez lata zaangażowana byłam w realizację licznych projektów profilaktycznych dla młodzieży Jestem żoną i mamą 6-letniej córeczki Kornelii oraz 18mc synka Dominika. Uwielbiam letnie wieczory na wsi z dobrą książką i kubkiem kawy oraz podróże. Całe moje życie jestem związana ze sportem. Udało mi się przebiec półmaraton oraz przepłynąć ponad 1000km kajakiem. Sport to coś co mnie odpręża i nadaje sił witalnych. Publikacje: 1. Pastwa-Wojciechowska, B., Koralewska-Samko, J., Lammek, M. (2021). Resilience and coping in difficult social situations among children from low socioeconomic families. Current Issues in Personality Psychology, ISSN. https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info.seam?id=UOGa8c38120ec3c46b6bf76fd1e9b2bb607
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżKarolina Kortals
Dowiedz się więcej
Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brałam udział w podyplomowym rocznym studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zostałam przeszkolona w zakresie interwencji kryzysowej. Regularnie podejmuję się szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej, głównie w nurcie ericksonowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w której pracuję do dziś. Udzielam poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie. Na co dzień pracuję z młodzieżą po doświadczeniach traumatycznych oraz z ich opiekunami. Wzmacniam rozwój kompetencji rodzicielskich. Wierzę, że każdy człowiek posiada własne zasoby, które są wystarczające do dokonania zmiany. W swojej pracy kieruje się potrzebami klienta. Staram się stwarzać atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAleksandra Trzeciecka-Biełuń
Dowiedz się więcej
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologicznej, gdzie rozwija się na wielu płaszczyznach. W swojej praktyce terapeutycznej stara się towarzyszyć pacjentowi w poszukiwaniu przyczyn doświadczanych przez niego trudności oraz lepszym poznaniu i rozumieniu siebie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAgnieszka Wieliczko
Dowiedz się więcej
"Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim postanowiłem się stać", Carl Jung W zawodzie pracuję nieprzerwanie od 16 lat, cały czas doskonaląc swoje psychologiczne umiejętności. Jestem psychoterapeutką na drodze kształcenia, w swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w placówkach i instytucjach publicznych (Sąd Okręgowy w Gdańsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjny), jak i w ramach prywatnej praktyki. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w diagnozie sądowej w zakresie relacji rodzinnych, konsultuję również osoby dotknięte kryzysem okołorozwodowym, które w tym trudnym czasie wymagają pomocy i wsparcia, miedzy innymi w poukładaniu kwestii rodzicielskich. Jestem biegłym z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Współpracuję z Fundacją Onkologiczną Rakiety udzielając psychologicznego wsparcia pacjentom chorym onkologicznie oraz osobom w żałobie. Pracuję pod stałą superwizją. Przestrzegam zasad etyki zawodowej.
Umów wizytę
Lekarz internistaBogna Wajde
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie w leczeniu osób dorosłych zdobyłam pracując w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu, w Poradniach Lekarza Rodzinnego oraz w Centrum Leczenia Infekcji. Na co dzień pracuję na pełen etat w Poradni Lekarza Rodzinnego w Gdyni, gdzie planuję rozpoczęcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. W wykonywanej pracy charakteryzuje mnie wysoki szacunek dla Pacjentów, których traktuję jako partnerów w procesie leczniczym, dbając o ich komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny podczas przeprowadzanych wizyt, wyjaśniając w sposób zrozumiały specyfikę ich objawów oraz zaproponowany przeze mnie sposób leczenia. Pracuję zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine i proponuję sposoby leczenia oparte na najnowszej wiedzy medycznej. Mając na uwadze zalecenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, w swojej praktyce klinicznej w razie potrzeby stosuję wymazy z nosa lub gardła (np. na grypę, COVID-19, paciorkowcowe zapalenie gardła), aby podczas wizyty rozstrzygnąć o konieczności lub braku wdrożenia antybiotykoterapii lub innego leczenia przyczynowego dostosowanego do danej jednostki chorobowej, co ma na celu uchronić Pacjenta przed konsekwencjami niepotrzebnie zaordynowanego leczenia. Posiadam certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie USG brzucha i tarczycy oraz USG ginekologiczno-położniczego, które to umiejętności wykorzystuję w swojej pracy klinicznej, aby usprawnić proces diagnostyczno-leczniczy Pacjenta. Jestem członkinią Stowarzyszenia Medycyny Stylu Życia oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności. Moim szczególnym zainteresowaniem jest zdrowie prokreacyjne i przyczynowe leczenie zaburzeń płodności, w czym kształcę się uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach, np. Kurs Diagnostyka i Przyczynowe Leczenie Niepłodności organizowany przez Instytut Rodziny w Warszawie oraz pracując w Poradni Zdrowia Prokrecyjnego NaProCentrum w Gdańsku. Nie przypisuję Pacjentkom antykoncepcji hormonalnej.
Umów wizytę
Lekarz internistaMaria Rudzińska
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam, pracując w oddziale toksykologii klinicznej. Zawodowo moim największym zainteresowaniem jest terapia bólu i właśnie w tym kierunku planuję mój dalszy rozwój zawodowy. W codziennej pracy staram się traktować pacjentów jako partnerów w procesie leczniczym i kładę duży nacisk na to, by objaśniać moim pacjentom istotę ich dolegliwości. Ich biete auch Infektion Behandlug deutschsprachingen Patienten an.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, dorośli, młodzieżJoanna Koralewska – Samko
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2008); W 2018 r. na tymże uniwersytecie obroniłam tytuł doktora psychologii. Swoją edukację poszerzyłam o liczne studia podyplomowe i kursy. W 2010r. skończyłam studia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Ukończyłam także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych (2021) i od tamtej pory kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo posiadam dyplom Mediatora Sądowego (FISO, 2010), oraz uprawnienia do prowadzenia ,,Szkoły dla Rodziców” (ukończone kursy I i II stopnia, 2011, 2013) W trakcie swojego rozwoju zawodowego uczestniczyłam w wielu szkoleniach np.: • ,,Dialog motywujący jako metoda pracy z grupą” (2017), • Szkolenie ,,Dialog motywujący- praca nad zmianą” (2016), • Szkolenie ,,Praca z młodzieżą po traumie” (2016), • Szkolenie ,,Seksualność młodzieży” (2013), • Szkolenie ,,Metody projekcyjne w badaniu relacji dzieci z rodzicami” (2012), • Szkolenie ,,Podstawy komunikacji interpersonalnej” (2012), • GCPiU szkolenie ,,Dopalacze nowe zagrożenie” (2010), • Szkolenie ,,Różne oblicza depresji u młodzieży” (2009), • Szkolenie z zakresu ,,pomocy postterapeutycznej udzielanej osobą uzależnionym od narkotyków” (2009), • Kryzys w związku- terapia małżeństw (2009), • Indywidualne oraz systemowe metody pracy z dzieckiem, wobec którego stosowana była przemoc- diagnoza, terapia (2008) Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim a także jako psychoterapeuta. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez 15 lat z młodzieżą, osobami dorosłymi a także parami i rodzinami prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie systemowym. Dodatkowo dużą część mojej pracy zawodowej zajmowała praca z beneficjentami, rodzinami objętymi pomocą Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie- terapie indywidualne, wsparcie rodzin i par, treningi grupowe, warsztaty, mediacje rodzinne, itp. Dodatkowo przez lata zaangażowana byłam w realizację licznych projektów profilaktycznych dla młodzieży Jestem żoną i mamą 6-letniej córeczki Kornelii oraz 18mc synka Dominika. Uwielbiam letnie wieczory na wsi z dobrą książką i kubkiem kawy oraz podróże. Całe moje życie jestem związana ze sportem. Udało mi się przebiec półmaraton oraz przepłynąć ponad 1000km kajakiem. Sport to coś co mnie odpręża i nadaje sił witalnych. Publikacje: 1. Pastwa-Wojciechowska, B., Koralewska-Samko, J., Lammek, M. (2021). Resilience and coping in difficult social situations among children from low socioeconomic families. Current Issues in Personality Psychology, ISSN. https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info.seam?id=UOGa8c38120ec3c46b6bf76fd1e9b2bb607
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżKarolina Kortals
Dowiedz się więcej
Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brałam udział w podyplomowym rocznym studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zostałam przeszkolona w zakresie interwencji kryzysowej. Regularnie podejmuję się szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej, głównie w nurcie ericksonowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w której pracuję do dziś. Udzielam poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie. Na co dzień pracuję z młodzieżą po doświadczeniach traumatycznych oraz z ich opiekunami. Wzmacniam rozwój kompetencji rodzicielskich. Wierzę, że każdy człowiek posiada własne zasoby, które są wystarczające do dokonania zmiany. W swojej pracy kieruje się potrzebami klienta. Staram się stwarzać atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Lekarz pediatraEwa Nowacka
Dowiedz się więcej
Jestem lekarzem, opiekującym się populacją dziecięcą, udzielam porad dzieciom chorym i zdrowym. Planuję otwarcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Biorę udział na bieżąco w wielu szkoleniach z zakresu pediatrii, zarówno organizowanych przez CMKP, jak i wydawnictwa lekarskie oraz inne towarzystwa naukowe. Śledzę również wytyczne międzynarodowe, aby być na bieżąco z różnymi metodami podejścia do jednego zagadnienia medycznego
Umów wizytę
Lekarz internistaMaria Rudzińska
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam, pracując w oddziale toksykologii klinicznej. Zawodowo moim największym zainteresowaniem jest terapia bólu i właśnie w tym kierunku planuję mój dalszy rozwój zawodowy. W codziennej pracy staram się traktować pacjentów jako partnerów w procesie leczniczym i kładę duży nacisk na to, by objaśniać moim pacjentom istotę ich dolegliwości. Ich biete auch Infektion Behandlug deutschsprachingen Patienten an.
Umów wizytę
Lekarz internistaBogna Wajde
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie w leczeniu osób dorosłych zdobyłam pracując w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu, w Poradniach Lekarza Rodzinnego oraz w Centrum Leczenia Infekcji. Na co dzień pracuję na pełen etat w Poradni Lekarza Rodzinnego w Gdyni, gdzie planuję rozpoczęcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. W wykonywanej pracy charakteryzuje mnie wysoki szacunek dla Pacjentów, których traktuję jako partnerów w procesie leczniczym, dbając o ich komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny podczas przeprowadzanych wizyt, wyjaśniając w sposób zrozumiały specyfikę ich objawów oraz zaproponowany przeze mnie sposób leczenia. Pracuję zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine i proponuję sposoby leczenia oparte na najnowszej wiedzy medycznej. Mając na uwadze zalecenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, w swojej praktyce klinicznej w razie potrzeby stosuję wymazy z nosa lub gardła (np. na grypę, COVID-19, paciorkowcowe zapalenie gardła), aby podczas wizyty rozstrzygnąć o konieczności lub braku wdrożenia antybiotykoterapii lub innego leczenia przyczynowego dostosowanego do danej jednostki chorobowej, co ma na celu uchronić Pacjenta przed konsekwencjami niepotrzebnie zaordynowanego leczenia. Posiadam certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie USG brzucha i tarczycy oraz USG ginekologiczno-położniczego, które to umiejętności wykorzystuję w swojej pracy klinicznej, aby usprawnić proces diagnostyczno-leczniczy Pacjenta. Jestem członkinią Stowarzyszenia Medycyny Stylu Życia oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności. Moim szczególnym zainteresowaniem jest zdrowie prokreacyjne i przyczynowe leczenie zaburzeń płodności, w czym kształcę się uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach, np. Kurs Diagnostyka i Przyczynowe Leczenie Niepłodności organizowany przez Instytut Rodziny w Warszawie oraz pracując w Poradni Zdrowia Prokrecyjnego NaProCentrum w Gdańsku. Nie przypisuję Pacjentkom antykoncepcji hormonalnej.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog - dorośliMaria Gryziak
Dowiedz się więcej
Psycholog, Konsultant Kryzysowy, Praktyk Terapii Krótkoterminowej SFBT. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, posiadam także certyfikat Konsultanta Kryzysowego potwierdzony certyfikatem Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu IPTK oraz Praktyka Terapii Krótkoterminowej SFBT, potwierdzony certyfikatem Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Jestem zafascynowana holistycznym podejściem do człowieka, uważam, że odkrywanie potencjału bazuje na strefie psycho-fizyczno-duchowej, dzięki której jesteśmy pełnią. Prywatnie praktykuję medytację, kocham podróże, samotne spacery, naturę, pieczenie słodkości. Kryzys jest wpisany w doświadczenie życia każdego z nas. Poczucie pustki i odczucie braku miłości może nas blokować przed doświadczaniem życia w pełni. Doświadczenie kryzysu może prowadzić do jego pogłębienia, ale może być też dla nas szansą na rozwój. Pełen empatii, akceptacji i zrozumienia kontakt z drugim człowiekiem może przeprowadzić nas przez ten trudny czas. Wierzę, że poprzez zgłębianie człowieczeństwa w klimacie zrozumienia, bez pośpiechu i w poczuciu akceptacji można dojść do rozwiązań, które wcześniej były niedostępne i niewidoczne. Zyskanie świadomości i odblokowanie własnego potencjału może prowadzić do znacznie lepszego życia.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog dorośli, dzieci i młodzieżMonika Śmigielska
Dowiedz się więcej
Studia wyższe ukończyłam w 2012 roku z tytułem magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dodatkowe zdobyte wykształcenie to ukończenie w 2011 roku pierwszego stopnia TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także ukończenie w 2014 roku studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zdobyłam poprzez odbyte praktyki, staże oraz wolontariaty jak np. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Pracę zawodową podejmowałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety psychologiczne oraz przedszkola. W latach 2017 – 2018 realizowałam projekty współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku prowadzę własną praktykę zawodową, gdzie realizuję się jako specjalista do spraw rodzinnych oraz terapii dzieci i młodzieży. Poprzez zdobyte doświadczenie jako magister psychologii oraz diagnosta znajduję się na liście biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoje kompetencje rozwijam poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Odbyłam kursy wraz z otrzymanym uprawnień do przeprowadzania diagnoz takimi narzędziami jak: KORP, Skala Inteligencji i Rozwoju – IDS, BINET. W 2018 roku ukończyła szkolenie Integracji Sensorycznej zdobywając tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, dorośli, młodzieżJoanna Koralewska – Samko
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2008); W 2018 r. na tymże uniwersytecie obroniłam tytuł doktora psychologii. Swoją edukację poszerzyłam o liczne studia podyplomowe i kursy. W 2010r. skończyłam studia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Ukończyłam także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych (2021) i od tamtej pory kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo posiadam dyplom Mediatora Sądowego (FISO, 2010), oraz uprawnienia do prowadzenia ,,Szkoły dla Rodziców” (ukończone kursy I i II stopnia, 2011, 2013) W trakcie swojego rozwoju zawodowego uczestniczyłam w wielu szkoleniach np.: • ,,Dialog motywujący jako metoda pracy z grupą” (2017), • Szkolenie ,,Dialog motywujący- praca nad zmianą” (2016), • Szkolenie ,,Praca z młodzieżą po traumie” (2016), • Szkolenie ,,Seksualność młodzieży” (2013), • Szkolenie ,,Metody projekcyjne w badaniu relacji dzieci z rodzicami” (2012), • Szkolenie ,,Podstawy komunikacji interpersonalnej” (2012), • GCPiU szkolenie ,,Dopalacze nowe zagrożenie” (2010), • Szkolenie ,,Różne oblicza depresji u młodzieży” (2009), • Szkolenie z zakresu ,,pomocy postterapeutycznej udzielanej osobą uzależnionym od narkotyków” (2009), • Kryzys w związku- terapia małżeństw (2009), • Indywidualne oraz systemowe metody pracy z dzieckiem, wobec którego stosowana była przemoc- diagnoza, terapia (2008) Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim a także jako psychoterapeuta. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez 15 lat z młodzieżą, osobami dorosłymi a także parami i rodzinami prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie systemowym. Dodatkowo dużą część mojej pracy zawodowej zajmowała praca z beneficjentami, rodzinami objętymi pomocą Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie- terapie indywidualne, wsparcie rodzin i par, treningi grupowe, warsztaty, mediacje rodzinne, itp. Dodatkowo przez lata zaangażowana byłam w realizację licznych projektów profilaktycznych dla młodzieży Jestem żoną i mamą 6-letniej córeczki Kornelii oraz 18mc synka Dominika. Uwielbiam letnie wieczory na wsi z dobrą książką i kubkiem kawy oraz podróże. Całe moje życie jestem związana ze sportem. Udało mi się przebiec półmaraton oraz przepłynąć ponad 1000km kajakiem. Sport to coś co mnie odpręża i nadaje sił witalnych. Publikacje: 1. Pastwa-Wojciechowska, B., Koralewska-Samko, J., Lammek, M. (2021). Resilience and coping in difficult social situations among children from low socioeconomic families. Current Issues in Personality Psychology, ISSN. https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info.seam?id=UOGa8c38120ec3c46b6bf76fd1e9b2bb607
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżKarolina Kortals
Dowiedz się więcej
Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brałam udział w podyplomowym rocznym studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zostałam przeszkolona w zakresie interwencji kryzysowej. Regularnie podejmuję się szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej, głównie w nurcie ericksonowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w której pracuję do dziś. Udzielam poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie. Na co dzień pracuję z młodzieżą po doświadczeniach traumatycznych oraz z ich opiekunami. Wzmacniam rozwój kompetencji rodzicielskich. Wierzę, że każdy człowiek posiada własne zasoby, które są wystarczające do dokonania zmiany. W swojej pracy kieruje się potrzebami klienta. Staram się stwarzać atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAleksandra Trzeciecka-Biełuń
Dowiedz się więcej
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologicznej, gdzie rozwija się na wielu płaszczyznach. W swojej praktyce terapeutycznej stara się towarzyszyć pacjentowi w poszukiwaniu przyczyn doświadczanych przez niego trudności oraz lepszym poznaniu i rozumieniu siebie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAgnieszka Wieliczko
Dowiedz się więcej
"Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim postanowiłem się stać", Carl Jung W zawodzie pracuję nieprzerwanie od 16 lat, cały czas doskonaląc swoje psychologiczne umiejętności. Jestem psychoterapeutką na drodze kształcenia, w swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w placówkach i instytucjach publicznych (Sąd Okręgowy w Gdańsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjny), jak i w ramach prywatnej praktyki. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w diagnozie sądowej w zakresie relacji rodzinnych, konsultuję również osoby dotknięte kryzysem okołorozwodowym, które w tym trudnym czasie wymagają pomocy i wsparcia, miedzy innymi w poukładaniu kwestii rodzicielskich. Jestem biegłym z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Współpracuję z Fundacją Onkologiczną Rakiety udzielając psychologicznego wsparcia pacjentom chorym onkologicznie oraz osobom w żałobie. Pracuję pod stałą superwizją. Przestrzegam zasad etyki zawodowej.
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Psychoterapeuta, psychotraumatologAgnieszka Flisikowska
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, dorośli, młodzieżJoanna Koralewska – Samko
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2008); W 2018 r. na tymże uniwersytecie obroniłam tytuł doktora psychologii. Swoją edukację poszerzyłam o liczne studia podyplomowe i kursy. W 2010r. skończyłam studia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Ukończyłam także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych (2021) i od tamtej pory kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo posiadam dyplom Mediatora Sądowego (FISO, 2010), oraz uprawnienia do prowadzenia ,,Szkoły dla Rodziców” (ukończone kursy I i II stopnia, 2011, 2013) W trakcie swojego rozwoju zawodowego uczestniczyłam w wielu szkoleniach np.: • ,,Dialog motywujący jako metoda pracy z grupą” (2017), • Szkolenie ,,Dialog motywujący- praca nad zmianą” (2016), • Szkolenie ,,Praca z młodzieżą po traumie” (2016), • Szkolenie ,,Seksualność młodzieży” (2013), • Szkolenie ,,Metody projekcyjne w badaniu relacji dzieci z rodzicami” (2012), • Szkolenie ,,Podstawy komunikacji interpersonalnej” (2012), • GCPiU szkolenie ,,Dopalacze nowe zagrożenie” (2010), • Szkolenie ,,Różne oblicza depresji u młodzieży” (2009), • Szkolenie z zakresu ,,pomocy postterapeutycznej udzielanej osobą uzależnionym od narkotyków” (2009), • Kryzys w związku- terapia małżeństw (2009), • Indywidualne oraz systemowe metody pracy z dzieckiem, wobec którego stosowana była przemoc- diagnoza, terapia (2008) Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim a także jako psychoterapeuta. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez 15 lat z młodzieżą, osobami dorosłymi a także parami i rodzinami prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie systemowym. Dodatkowo dużą część mojej pracy zawodowej zajmowała praca z beneficjentami, rodzinami objętymi pomocą Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie- terapie indywidualne, wsparcie rodzin i par, treningi grupowe, warsztaty, mediacje rodzinne, itp. Dodatkowo przez lata zaangażowana byłam w realizację licznych projektów profilaktycznych dla młodzieży Jestem żoną i mamą 6-letniej córeczki Kornelii oraz 18mc synka Dominika. Uwielbiam letnie wieczory na wsi z dobrą książką i kubkiem kawy oraz podróże. Całe moje życie jestem związana ze sportem. Udało mi się przebiec półmaraton oraz przepłynąć ponad 1000km kajakiem. Sport to coś co mnie odpręża i nadaje sił witalnych. Publikacje: 1. Pastwa-Wojciechowska, B., Koralewska-Samko, J., Lammek, M. (2021). Resilience and coping in difficult social situations among children from low socioeconomic families. Current Issues in Personality Psychology, ISSN. https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info.seam?id=UOGa8c38120ec3c46b6bf76fd1e9b2bb607
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Lekarz psychiatra - dorośliMalwina Dzikowska
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizację odbywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie swoje pracuję w WSP w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe podnoszę, pracując na co dzień w oddziałach psychiatrycznych szpitala na Srebrzysku. Ambulatoryjnie przyjmuję w gabinetach w Trójmieście. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, ADHD. W swojej praktyce stawiam na rzetelną diagnostykę, indywidualne podejście do każdego pacjenta, nowoczesną i zgodną z najnowszymi wytycznymi farmakoterapię. Staram się do pacjentów podchodzić holistycznie. W wolnym czasie interesuje się psychodietetyką, suplementacją w chorobach psychicznych, psychoterapią. Biorę udział w zagranicznych programach wymiany naukowej, uczestniczę w licznych konferencjach i warsztatach, stale podnoszę kwalifikacje zawodowe. * posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki (w tym refundowane), zaświadczeń lekarskich oraz zwolnień ZUS ZLA (L4)
Umów wizytę
Lekarz psychiatraGabriela Gostomska
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży
oligofrenopedagog
Emilia Bielińska
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii i licznych kursów. Doświadczenie zdobywała w domach pomocy społecznej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni wspomagania rozwoju, a także w szkołach i przedszkolach. W pracy z klientem korzysta z technik poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oferuje pomoc dla dzieci oraz ich rodziców.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog dorośli, dzieci i młodzieżMonika Śmigielska
Dowiedz się więcej
Studia wyższe ukończyłam w 2012 roku z tytułem magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dodatkowe zdobyte wykształcenie to ukończenie w 2011 roku pierwszego stopnia TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także ukończenie w 2014 roku studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zdobyłam poprzez odbyte praktyki, staże oraz wolontariaty jak np. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Pracę zawodową podejmowałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety psychologiczne oraz przedszkola. W latach 2017 – 2018 realizowałam projekty współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku prowadzę własną praktykę zawodową, gdzie realizuję się jako specjalista do spraw rodzinnych oraz terapii dzieci i młodzieży. Poprzez zdobyte doświadczenie jako magister psychologii oraz diagnosta znajduję się na liście biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoje kompetencje rozwijam poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Odbyłam kursy wraz z otrzymanym uprawnień do przeprowadzania diagnoz takimi narzędziami jak: KORP, Skala Inteligencji i Rozwoju – IDS, BINET. W 2018 roku ukończyła szkolenie Integracji Sensorycznej zdobywając tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, dorośli, młodzieżJoanna Koralewska – Samko
Dowiedz się więcej
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2008); W 2018 r. na tymże uniwersytecie obroniłam tytuł doktora psychologii. Swoją edukację poszerzyłam o liczne studia podyplomowe i kursy. W 2010r. skończyłam studia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Ukończyłam także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych (2021) i od tamtej pory kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo posiadam dyplom Mediatora Sądowego (FISO, 2010), oraz uprawnienia do prowadzenia ,,Szkoły dla Rodziców” (ukończone kursy I i II stopnia, 2011, 2013) W trakcie swojego rozwoju zawodowego uczestniczyłam w wielu szkoleniach np.: • ,,Dialog motywujący jako metoda pracy z grupą” (2017), • Szkolenie ,,Dialog motywujący- praca nad zmianą” (2016), • Szkolenie ,,Praca z młodzieżą po traumie” (2016), • Szkolenie ,,Seksualność młodzieży” (2013), • Szkolenie ,,Metody projekcyjne w badaniu relacji dzieci z rodzicami” (2012), • Szkolenie ,,Podstawy komunikacji interpersonalnej” (2012), • GCPiU szkolenie ,,Dopalacze nowe zagrożenie” (2010), • Szkolenie ,,Różne oblicza depresji u młodzieży” (2009), • Szkolenie z zakresu ,,pomocy postterapeutycznej udzielanej osobą uzależnionym od narkotyków” (2009), • Kryzys w związku- terapia małżeństw (2009), • Indywidualne oraz systemowe metody pracy z dzieckiem, wobec którego stosowana była przemoc- diagnoza, terapia (2008) Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim a także jako psychoterapeuta. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez 15 lat z młodzieżą, osobami dorosłymi a także parami i rodzinami prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie systemowym. Dodatkowo dużą część mojej pracy zawodowej zajmowała praca z beneficjentami, rodzinami objętymi pomocą Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie- terapie indywidualne, wsparcie rodzin i par, treningi grupowe, warsztaty, mediacje rodzinne, itp. Dodatkowo przez lata zaangażowana byłam w realizację licznych projektów profilaktycznych dla młodzieży Jestem żoną i mamą 6-letniej córeczki Kornelii oraz 18mc synka Dominika. Uwielbiam letnie wieczory na wsi z dobrą książką i kubkiem kawy oraz podróże. Całe moje życie jestem związana ze sportem. Udało mi się przebiec półmaraton oraz przepłynąć ponad 1000km kajakiem. Sport to coś co mnie odpręża i nadaje sił witalnych. Publikacje: 1. Pastwa-Wojciechowska, B., Koralewska-Samko, J., Lammek, M. (2021). Resilience and coping in difficult social situations among children from low socioeconomic families. Current Issues in Personality Psychology, ISSN. https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info.seam?id=UOGa8c38120ec3c46b6bf76fd1e9b2bb607
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień Aleksandra Bieniasz-Wiszniewska
Dowiedz się więcej
Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień, pracy z grupą i dużą społecznością terapeutyczną. Stale się dokształca, biorąc udział w licznych szkoleniach. W pracy wykorzystuje wiedzę z różnych nurtów terapeutycznych, co umożliwia jej holistyczne wsparcie klienta. Szczególną wagę przykłada do diagnostyki i ustalenia przyczyny problemu.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę