Specjaliści

Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży
oligofrenopedagog
Emilia Bielińska
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii i licznych kursów. Doświadczenie zdobywała w domach pomocy społecznej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni wspomagania rozwoju, a także w szkołach i przedszkolach. W pracy z klientem korzysta z technik poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oferuje pomoc dla dzieci oraz ich rodziców.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psychoterapeuta, psychotraumatologAgnieszka Flisikowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Lekarz psychiatraGabriela Gostomska
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog dorośli, dzieci i młodzieżMonika Śmigielska
Dowiedz się więcej
Studia wyższe ukończyłam w 2012 roku z tytułem magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dodatkowe zdobyte wykształcenie to ukończenie w 2011 roku pierwszego stopnia TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także ukończenie w 2014 roku studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zdobyłam poprzez odbyte praktyki, staże oraz wolontariaty jak np. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Pracę zawodową podejmowałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety psychologiczne oraz przedszkola. W latach 2017 – 2018 realizowałam projekty współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku prowadzę własną praktykę zawodową, gdzie realizuję się jako specjalista do spraw rodzinnych oraz terapii dzieci i młodzieży. Poprzez zdobyte doświadczenie jako magister psychologii oraz diagnosta znajduję się na liście biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoje kompetencje rozwijam poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Odbyłam kursy wraz z otrzymanym uprawnień do przeprowadzania diagnoz takimi narzędziami jak: KORP, Skala Inteligencji i Rozwoju – IDS, BINET. W 2018 roku ukończyła szkolenie Integracji Sensorycznej zdobywając tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżAbigail Bojko
Dowiedz się więcej
Jestem magistrantką psychologii ze specjalnością kliniczną. Studia odbyłam na Uniwersytecie Humanistyczospołecznym SWPS w Sopocie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni w Klubie 1,2,3 pracując z osobami z zaburzeniami osobowości (głównie ze schizofrenią) oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w sopockich szkołach. Pracowałam także jako psycholog-diagnosta w HarmonJi Centrum Zdrowia Psychicznego, skąd mam doświadczenie w diagnozowaniu ADHD u dorosłych i młodzieży oraz zaburzeń osobowości u osób dorosłych. Odbyłam również staż kliniczny „Psycholog-Praktyk” w PsychoMedic Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej, a obecnie uczestniczę w rocznym szkoleniu z terapii dialektyczno-behawioralnej, ukierunkowanej na pomoc psychologiczną dla osób z dysregulacją emocjonalną oraz zachowaniami ryzykownymi. Aktualnie pracuję środowiskowo, udzielając wsparcia psychologicznego pacjentom na terenie Gdyni, prywatnie, prowadząc terapię online oraz stacjonarnie, świadcząc konsultacje psychologiczne, terapię i diagnozę jako psycholog w Feel Up Clinic. W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego. Pracuję z problemami, tj. zaburzenia nastroju, stres, depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywno-dwubiegunowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, lęki, niskie poczucie własnej wartości oraz zniekształcenia poznawcze. Oprócz tego pomagam także rozwijać pacjentom umiejętności dotyczące rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie, asertywności, autoempatii oraz uważności. W pracy psychologicznej szczególnie ważne dla mnie jest empatyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta, natomiast w relacji terapeutycznej cenię sobie otwartość i szczerość.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżKarolina Kortals
Dowiedz się więcej
Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brałam udział w podyplomowym rocznym studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zostałam przeszkolona w zakresie interwencji kryzysowej. Regularnie podejmuję się szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej, głównie w nurcie ericksonowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w której pracuję do dziś. Udzielam poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie. Na co dzień pracuję z młodzieżą po doświadczeniach traumatycznych oraz z ich opiekunami. Wzmacniam rozwój kompetencji rodzicielskich. Wierzę, że każdy człowiek posiada własne zasoby, które są wystarczające do dokonania zmiany. W swojej pracy kieruje się potrzebami klienta. Staram się stwarzać atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAleksandra Trzeciecka-Biełuń
Dowiedz się więcej
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologicznej, gdzie rozwija się na wielu płaszczyznach. W swojej praktyce terapeutycznej stara się towarzyszyć pacjentowi w poszukiwaniu przyczyn doświadczanych przez niego trudności oraz lepszym poznaniu i rozumieniu siebie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAgnieszka Wieliczko
Dowiedz się więcej
"Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim postanowiłem się stać", Carl Jung W zawodzie pracuję nieprzerwanie od 16 lat, cały czas doskonaląc swoje psychologiczne umiejętności. Jestem psychoterapeutką na drodze kształcenia, w swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w placówkach i instytucjach publicznych (Sąd Okręgowy w Gdańsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjny), jak i w ramach prywatnej praktyki. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w diagnozie sądowej w zakresie relacji rodzinnych, konsultuję również osoby dotknięte kryzysem okołorozwodowym, które w tym trudnym czasie wymagają pomocy i wsparcia, miedzy innymi w poukładaniu kwestii rodzicielskich. Jestem biegłym z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Współpracuję z Fundacją Onkologiczną Rakiety udzielając psychologicznego wsparcia pacjentom chorym onkologicznie oraz osobom w żałobie. Pracuję pod stałą superwizją. Przestrzegam zasad etyki zawodowej.
Umów wizytę
Katarzyna Olszewska
Umów wizytę
Terapeuta antystresowyGizmo
Umów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta uzależnieńŻaneta Mendyka-Sadoch
Umów wizytę
Psychiatra dzieci i młodzieżyAngelika Brendota
Umów wizytę
Psychiatra dzieci i młodzieżyAngelika Brendota
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży
oligofrenopedagog
Emilia Bielińska
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii i licznych kursów. Doświadczenie zdobywała w domach pomocy społecznej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni wspomagania rozwoju, a także w szkołach i przedszkolach. W pracy z klientem korzysta z technik poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oferuje pomoc dla dzieci oraz ich rodziców.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog dorośli, dzieci i młodzieżMonika Śmigielska
Dowiedz się więcej
Studia wyższe ukończyłam w 2012 roku z tytułem magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dodatkowe zdobyte wykształcenie to ukończenie w 2011 roku pierwszego stopnia TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także ukończenie w 2014 roku studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zdobyłam poprzez odbyte praktyki, staże oraz wolontariaty jak np. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Pracę zawodową podejmowałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety psychologiczne oraz przedszkola. W latach 2017 – 2018 realizowałam projekty współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku prowadzę własną praktykę zawodową, gdzie realizuję się jako specjalista do spraw rodzinnych oraz terapii dzieci i młodzieży. Poprzez zdobyte doświadczenie jako magister psychologii oraz diagnosta znajduję się na liście biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoje kompetencje rozwijam poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Odbyłam kursy wraz z otrzymanym uprawnień do przeprowadzania diagnoz takimi narzędziami jak: KORP, Skala Inteligencji i Rozwoju – IDS, BINET. W 2018 roku ukończyła szkolenie Integracji Sensorycznej zdobywając tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżAbigail Bojko
Dowiedz się więcej
Jestem magistrantką psychologii ze specjalnością kliniczną. Studia odbyłam na Uniwersytecie Humanistyczospołecznym SWPS w Sopocie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni w Klubie 1,2,3 pracując z osobami z zaburzeniami osobowości (głównie ze schizofrenią) oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w sopockich szkołach. Pracowałam także jako psycholog-diagnosta w HarmonJi Centrum Zdrowia Psychicznego, skąd mam doświadczenie w diagnozowaniu ADHD u dorosłych i młodzieży oraz zaburzeń osobowości u osób dorosłych. Odbyłam również staż kliniczny „Psycholog-Praktyk” w PsychoMedic Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej, a obecnie uczestniczę w rocznym szkoleniu z terapii dialektyczno-behawioralnej, ukierunkowanej na pomoc psychologiczną dla osób z dysregulacją emocjonalną oraz zachowaniami ryzykownymi. Aktualnie pracuję środowiskowo, udzielając wsparcia psychologicznego pacjentom na terenie Gdyni, prywatnie, prowadząc terapię online oraz stacjonarnie, świadcząc konsultacje psychologiczne, terapię i diagnozę jako psycholog w Feel Up Clinic. W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego. Pracuję z problemami, tj. zaburzenia nastroju, stres, depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywno-dwubiegunowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, lęki, niskie poczucie własnej wartości oraz zniekształcenia poznawcze. Oprócz tego pomagam także rozwijać pacjentom umiejętności dotyczące rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie, asertywności, autoempatii oraz uważności. W pracy psychologicznej szczególnie ważne dla mnie jest empatyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta, natomiast w relacji terapeutycznej cenię sobie otwartość i szczerość.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżKarolina Kortals
Dowiedz się więcej
Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brałam udział w podyplomowym rocznym studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zostałam przeszkolona w zakresie interwencji kryzysowej. Regularnie podejmuję się szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej, głównie w nurcie ericksonowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w której pracuję do dziś. Udzielam poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie. Na co dzień pracuję z młodzieżą po doświadczeniach traumatycznych oraz z ich opiekunami. Wzmacniam rozwój kompetencji rodzicielskich. Wierzę, że każdy człowiek posiada własne zasoby, które są wystarczające do dokonania zmiany. W swojej pracy kieruje się potrzebami klienta. Staram się stwarzać atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, również dorosłych.Iwona Starościak
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), co oznacza, że w mojej pracy skupiam się na zasobach i mocnych stronach klienta,dzięki którym klient, przy pomocy psychologa, może znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu. Porozumiewam się z klientem za pomocą komunikacji empatycznej ( NVC) opartej na szacunku, zrozumieniu oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Równie ważna jest dla mnie praca z emocjami ( EFT) pojawiającymi się w danym doświadczeniu klienta, jako ważnymi informatorami o niezaspokojonych potrzebach, wartościach, będącymi jednocześnie drogowskazami na drodze ku rozwojowi i zdrowiu. Wykształcenie: -neurobiopsychologia Uniwersytet Gdański - Psychologia Kliniczna- Uniwersytet Gdański - TSR I i II stopień - Porozumienie bez Przemocy ( NVC) -Kids Skills - szkolenie z Terapii Skoncentorewanej na Rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży -Podstawy Psychoterapii: Szkoła Psychoterpii Integratywnej i Systemowej w Krakowie - psychoterapia zaburzeń depresyjnych w ujęciu systemowym i integratywnym Pracuję z: -zaburzeniami lękowymi -zaburzeniami depresyjnymi -zaburzeniami emocjonalnymi -nieakceptacja siebie -zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania/ opozycyjno-buntownicze -kryzysy życiowe/ w relacjach
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog dorośli, dzieci i młodzieżMonika Śmigielska
Dowiedz się więcej
Studia wyższe ukończyłam w 2012 roku z tytułem magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dodatkowe zdobyte wykształcenie to ukończenie w 2011 roku pierwszego stopnia TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także ukończenie w 2014 roku studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zdobyłam poprzez odbyte praktyki, staże oraz wolontariaty jak np. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Pracę zawodową podejmowałam w takich placówkach jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety psychologiczne oraz przedszkola. W latach 2017 – 2018 realizowałam projekty współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku prowadzę własną praktykę zawodową, gdzie realizuję się jako specjalista do spraw rodzinnych oraz terapii dzieci i młodzieży. Poprzez zdobyte doświadczenie jako magister psychologii oraz diagnosta znajduję się na liście biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoje kompetencje rozwijam poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Odbyłam kursy wraz z otrzymanym uprawnień do przeprowadzania diagnoz takimi narzędziami jak: KORP, Skala Inteligencji i Rozwoju – IDS, BINET. W 2018 roku ukończyła szkolenie Integracji Sensorycznej zdobywając tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżAbigail Bojko
Dowiedz się więcej
Jestem magistrantką psychologii ze specjalnością kliniczną. Studia odbyłam na Uniwersytecie Humanistyczospołecznym SWPS w Sopocie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni w Klubie 1,2,3 pracując z osobami z zaburzeniami osobowości (głównie ze schizofrenią) oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w sopockich szkołach. Pracowałam także jako psycholog-diagnosta w HarmonJi Centrum Zdrowia Psychicznego, skąd mam doświadczenie w diagnozowaniu ADHD u dorosłych i młodzieży oraz zaburzeń osobowości u osób dorosłych. Odbyłam również staż kliniczny „Psycholog-Praktyk” w PsychoMedic Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej, a obecnie uczestniczę w rocznym szkoleniu z terapii dialektyczno-behawioralnej, ukierunkowanej na pomoc psychologiczną dla osób z dysregulacją emocjonalną oraz zachowaniami ryzykownymi. Aktualnie pracuję środowiskowo, udzielając wsparcia psychologicznego pacjentom na terenie Gdyni, prywatnie, prowadząc terapię online oraz stacjonarnie, świadcząc konsultacje psychologiczne, terapię i diagnozę jako psycholog w Feel Up Clinic. W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego. Pracuję z problemami, tj. zaburzenia nastroju, stres, depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywno-dwubiegunowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, lęki, niskie poczucie własnej wartości oraz zniekształcenia poznawcze. Oprócz tego pomagam także rozwijać pacjentom umiejętności dotyczące rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie, asertywności, autoempatii oraz uważności. W pracy psychologicznej szczególnie ważne dla mnie jest empatyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta, natomiast w relacji terapeutycznej cenię sobie otwartość i szczerość.
Umów wizytę
Psycholog dorośli i młodzieżKarolina Kortals
Dowiedz się więcej
Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brałam udział w podyplomowym rocznym studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zostałam przeszkolona w zakresie interwencji kryzysowej. Regularnie podejmuję się szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej, głównie w nurcie ericksonowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w której pracuję do dziś. Udzielam poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie. Na co dzień pracuję z młodzieżą po doświadczeniach traumatycznych oraz z ich opiekunami. Wzmacniam rozwój kompetencji rodzicielskich. Wierzę, że każdy człowiek posiada własne zasoby, które są wystarczające do dokonania zmiany. W swojej pracy kieruje się potrzebami klienta. Staram się stwarzać atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAleksandra Trzeciecka-Biełuń
Dowiedz się więcej
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologicznej, gdzie rozwija się na wielu płaszczyznach. W swojej praktyce terapeutycznej stara się towarzyszyć pacjentowi w poszukiwaniu przyczyn doświadczanych przez niego trudności oraz lepszym poznaniu i rozumieniu siebie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAgnieszka Wieliczko
Dowiedz się więcej
"Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim postanowiłem się stać", Carl Jung W zawodzie pracuję nieprzerwanie od 16 lat, cały czas doskonaląc swoje psychologiczne umiejętności. Jestem psychoterapeutką na drodze kształcenia, w swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w placówkach i instytucjach publicznych (Sąd Okręgowy w Gdańsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjny), jak i w ramach prywatnej praktyki. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w diagnozie sądowej w zakresie relacji rodzinnych, konsultuję również osoby dotknięte kryzysem okołorozwodowym, które w tym trudnym czasie wymagają pomocy i wsparcia, miedzy innymi w poukładaniu kwestii rodzicielskich. Jestem biegłym z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Współpracuję z Fundacją Onkologiczną Rakiety udzielając psychologicznego wsparcia pacjentom chorym onkologicznie oraz osobom w żałobie. Pracuję pod stałą superwizją. Przestrzegam zasad etyki zawodowej.
Umów wizytę
Katarzyna Olszewska
Umów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta uzależnieńŻaneta Mendyka-Sadoch
Umów wizytę
Katarzyna Olszewska
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Psychoterapeuta, psychotraumatologAgnieszka Flisikowska
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli, dzieci i młodzieżAnna Mordawska
Dowiedz się więcej
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończę również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Doświadczenie swoje zdobywam pracując między innymi: w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz pracując jako psycholog szkolny. Ukończyłam Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, dla osób w kryzysie, pomagam w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę liczne zajęcia grupowe m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Szkoła dla Rodziców, Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne. W pracy wykorzystuję różne nurty, w tym elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z pacjentami cenię sobie swobodną, miłą atmosferę, wzajemny szacunek i zaufanie.
Umów wizytę
Psycholog - dorośliAleksandra Trzeciecka-Biełuń
Dowiedz się więcej
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologicznej, gdzie rozwija się na wielu płaszczyznach. W swojej praktyce terapeutycznej stara się towarzyszyć pacjentowi w poszukiwaniu przyczyn doświadczanych przez niego trudności oraz lepszym poznaniu i rozumieniu siebie.
Umów wizytę
Katarzyna Olszewska
Umów wizytę
Terapeuta antystresowyGizmo
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeuta, dorośli i młodzieżJolanta Zianowicz-Szulfer
Dowiedz się więcej
Psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w nurcie integracyjnym, co umożliwia mi dostosowanie metod i technik terapeutycznych do potrzeb indywidualnego Klienta. W pracy z rodziną kieruję się systemowym rozumieniem. To co się dzieje w rodzinie wywiera ogromny wpływ na zachowanie każdego z jej członków. Symptomy zaburzeń przejawiane przez jednego z członków rodziny są ściśle związane ze złożonymi wzorami relacji i komunikacji i wskazują, że zaburzony jest cały system rodzinny. Skuteczna psychoterapia wymaga udziału całej rodziny i obserwacji zachodzących w niej relacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i młodzieży, konsultacje rodzinne, terapię par i małżeństw, grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży. Zakres udzielanego wsparcia: - depresja - nerwica - zaburzenia lękowe - zaburzenia emocjonalne - myśli rezygnacyjne - zaburzenia w relacjach międzyludzkich - niskie poczucie własnej wartości - brak motywacji - kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód) - DDA – dorosłe dzieci alkoholików - DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - problemy w relacjach małżeńskich/partnerskich - problemy rodzinne w relacjach z dorastającymi dziećmi Wykształcenie „Profesjonalna Szkoła Psychoterapii”, Instytut Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (4-letnie studia podyplomowe, ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego) „Systemowa terapia rodzin”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowania Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie (180 godz. szkoleniowych) Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Doświadczenie zawodowe - w poradniach specjalistycznych (publicznych i niepublicznych) oraz placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii, indywidualnej i grupowej, zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacji i szkoleń dla rodziców, - szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, - współpraca z PG, WSB i Politechniką Opolską w zakresie szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta uzależnieńŻaneta Mendyka-Sadoch
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę