Specjaliści

Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień Aleksandra Bieniasz-Wiszniewska
Dowiedz się więcej
Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień, pracy z grupą i dużą społecznością terapeutyczną. Stale się dokształca, biorąc udział w licznych szkoleniach. W pracy wykorzystuje wiedzę z różnych nurtów terapeutycznych, co umożliwia jej holistyczne wsparcie klienta. Szczególną wagę przykłada do diagnostyki i ustalenia przyczyny problemu.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog, doula
psycholog dzieci i młodzieży
Bogna Nyczówna-Perucka
Dowiedz się więcej
Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi (od 4 r.ż.), wspiera kobiety w okresie okołoporodowym i rodziców w ich rodzicielstwie. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Bliska jest jej filozofia Jaspera Juula, Rodzicielstwo Bliskości oraz wychowanie w autentyczności i budowaniu relacji. Jej zdaniem psycholog, patrząc z innej perspektywy na życie klienta, pomaga znajdować odpowiedzi na różne pytania.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży
oligofrenopedagog
Emilia Bielińska
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii i licznych kursów. Doświadczenie zdobywała w domach pomocy społecznej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni wspomagania rozwoju, a także w szkołach i przedszkolach. W pracy z klientem korzysta z technik poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oferuje pomoc dla dzieci oraz ich rodziców.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień,
psychotraumatolog
Elżbieta Czapiewska
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a przez to — również z całymi rodzinami. Jest również terapeutą uzależnień (w trakcie certyfikacji) i trenerem metody Instrumental Enrichment. Jako terapeutka towarzyszy ludziom w dostrzeganiu tego, co jest do zmiany, a także w rozumieniu siebie i rozwoju własnego potencjału.
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psychoterapeuta, psychotraumatologAgnieszka Flisikowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
PsychiatraAnna Powalska
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, seksuologKlaudia Dębowska-Pucyło
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżyMagdalena Wróbel
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień,
psychotraumatolog
Elżbieta Czapiewska
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a przez to — również z całymi rodzinami. Jest również terapeutą uzależnień (w trakcie certyfikacji) i trenerem metody Instrumental Enrichment. Jako terapeutka towarzyszy ludziom w dostrzeganiu tego, co jest do zmiany, a także w rozumieniu siebie i rozwoju własnego potencjału.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog, doula
psycholog dzieci i młodzieży
Bogna Nyczówna-Perucka
Dowiedz się więcej
Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi (od 4 r.ż.), wspiera kobiety w okresie okołoporodowym i rodziców w ich rodzicielstwie. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Bliska jest jej filozofia Jaspera Juula, Rodzicielstwo Bliskości oraz wychowanie w autentyczności i budowaniu relacji. Jej zdaniem psycholog, patrząc z innej perspektywy na życie klienta, pomaga znajdować odpowiedzi na różne pytania.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień,
psychotraumatolog
Elżbieta Czapiewska
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a przez to — również z całymi rodzinami. Jest również terapeutą uzależnień (w trakcie certyfikacji) i trenerem metody Instrumental Enrichment. Jako terapeutka towarzyszy ludziom w dostrzeganiu tego, co jest do zmiany, a także w rozumieniu siebie i rozwoju własnego potencjału.
Umów wizytę
Psycholog, psycholog młodzieżyJoanna Brzostowska
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, seksuologKlaudia Dębowska-Pucyło
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Psychoterapeuta, psychotraumatologAgnieszka Flisikowska
Umów wizytę
Psycholog, psychoterapeutaMarta Ilkowska
Umów wizytę
PsychiatraAnna Powalska
Umów wizytę
Psycholog
psycholog dzieci i młodzieży
Dorota Kołodziej
Dowiedz się więcej
Absolwentka SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest zdania, że to klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą terapeuty jest wspieranie go w budowaniu przyszłości. Prowadząc terapie, łączy narzędzia psychologiczne i podejścia terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Specjalizuje się w pracy z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą, jak i z dorosłymi.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży Aneta Krzemińska
Dowiedz się więcej
Pracuje terapeutycznie z dziećmi (powyżej 7 roku życia) i nastolatkami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie uczy się w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Kontroli Złości
Umów wizytę
Psycholog, doula
psycholog dzieci i młodzieży
Bogna Nyczówna-Perucka
Dowiedz się więcej
Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi (od 4 r.ż.), wspiera kobiety w okresie okołoporodowym i rodziców w ich rodzicielstwie. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Bliska jest jej filozofia Jaspera Juula, Rodzicielstwo Bliskości oraz wychowanie w autentyczności i budowaniu relacji. Jej zdaniem psycholog, patrząc z innej perspektywy na życie klienta, pomaga znajdować odpowiedzi na różne pytania.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży
oligofrenopedagog
Emilia Bielińska
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii i licznych kursów. Doświadczenie zdobywała w domach pomocy społecznej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni wspomagania rozwoju, a także w szkołach i przedszkolach. W pracy z klientem korzysta z technik poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oferuje pomoc dla dzieci oraz ich rodziców.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień,
psychotraumatolog
Elżbieta Czapiewska
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a przez to — również z całymi rodzinami. Jest również terapeutą uzależnień (w trakcie certyfikacji) i trenerem metody Instrumental Enrichment. Jako terapeutka towarzyszy ludziom w dostrzeganiu tego, co jest do zmiany, a także w rozumieniu siebie i rozwoju własnego potencjału.
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżySylwia Westphal
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, seksuologKlaudia Dębowska-Pucyło
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieżyMagdalena Wróbel
Umów wizytę
Psychodietetyk promotor zdrowiaMonika Adameczek
Dowiedz się więcej
Absolwentka Psychologii na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w WSZ w Gdańsku. Ukończyła kurs metody EFT. Prowadzi prelekcje, webinary, kursy i warsztaty o tematyce zdrowego jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz budowania dobrej relacji z jedzeniem. W swojej pracy wykorzystuje metody oparte na terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Specjalizuje się w zaburzeniach dietozależnych, prowadzi pacjentów z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi.
Umów wizytę
Psycholog, seksuolog, psycholog młodzieżyAleksandra Piasecka
Umów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, seksuologKlaudia Dębowska-Pucyło
Umów wizytę
Psycholog, terapeuta uzależnieńEwelina Drzewiecka-Nowosad
Dowiedz się więcej
Posiada certyfikat PARPA z zakresu psychoterapii uzależnień. Kontynuuje edukację na specjalizacji Psychologia Kliniczna w dziedzinie Zaburzeń Psychicznych Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie, Programu Ograniczania Picia alkoholu (POP), a także z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień Aleksandra Bieniasz-Wiszniewska
Dowiedz się więcej
Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień, pracy z grupą i dużą społecznością terapeutyczną. Stale się dokształca, biorąc udział w licznych szkoleniach. W pracy wykorzystuje wiedzę z różnych nurtów terapeutycznych, co umożliwia jej holistyczne wsparcie klienta. Szczególną wagę przykłada do diagnostyki i ustalenia przyczyny problemu.
Umów wizytę
Terapeuta uzależnień,
psychotraumatolog
Elżbieta Czapiewska
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a przez to — również z całymi rodzinami. Jest również terapeutą uzależnień (w trakcie certyfikacji) i trenerem metody Instrumental Enrichment. Jako terapeutka towarzyszy ludziom w dostrzeganiu tego, co jest do zmiany, a także w rozumieniu siebie i rozwoju własnego potencjału.
Umów wizytę
Psychoterapeuta w języku ukraińskim Olena Rubel
Dowiedz się więcej
Specjalizuje się w indywidualnych i rodzinnych konsultacjach dla dorosłych oraz w pracy z młodzieżą w podejściu gestalt. Twierdzi, że psychoterapia to szansa na szczęśliwsze i łatwiejsze życie, a każdy kryzys może być okazją do rozwoju osobistego. Ukrainka, która z otwartym sercem pomaga osobom uciekającym przed wojną.
Umów wizytę
Trener biznesuMagdalena Binkiewicz
Dowiedz się więcej
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe Studium PR w WSB w Poznaniu. Absolwentka programu Swedish Institute Management Programme Northern Europe. Wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym, propaguje partnerskie metody zarządzania oparte na zaufaniu i pracy zespołowej. Prowadzi sesje z business i life coachingu. Pomaga uwolnić potencjał i realizować marzenia.
Umów wizytę