Depresja

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Jeśli zauważasz u siebie lub osoby Ci bliskiej objawy takie jak: bezsenność, brak nadziei i chęci do podejmowania jakichkolwiek działań, przygnębienie czy “czarne myśli” – warto rozważyć konsultację z psychiatrą, ponieważ to może być depresja.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Nerwica

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Lęk, napięcie i stale towarzyszący niepokój to objawy nerwicy, obecnie zwanej zaburzeniami lękowymi. Wywołują je czynniki psychologiczne o różnorodnym podłożu, dlatego przypadek każdego pacjenta jest rozpatrywany indywidualnie.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Zaburzenia psychiczne rozpoczynające się w wieku dziecięcym

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Niekiedy trudności, napotykane w dorosłym wieku, wynikają z nierozpoznanych i nierozwiązanych problemów, których źródła należy szukać w dzieciństwie. Zespół nadpobudliwości ruchowej z/lub deficytem uwagi (popularnie znany pod skrótem ADHD) czy zaburzenia ze spektrum autyzmu to przykładowe rozpoznania, które – wykryte w wieku dziecięcym – mogą znacznie ułatwić życie osobie, która ich doświadcza.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Zaburzenia osobowości

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Osoba, którą dotykają zaburzenia osobowości, zmaga się z trudnościami, związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem czy rozwojem osobistym i zawodowym, które mogą być wywołane różnorodnymi czynnikami. Mogą wynikać m.in. z utrwalonych wzorców postępowania i zachowań, sposobów i charakteru tworzonych relacji, a także postrzegania swojej osoby i wielu innych.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Stwierdzenie tych przypadłości wymaga zwykle szczegółowej i profesjonalnej diagnostyki. Osoba cierpiąca na schizofrenię może wycofywać się z życia społecznego, wygłaszać niepokojące wypowiedzi i przekonania, czy zmagać się z nieuzasadnionymi lękami. Mogą pojawić się również okresy braku aktywności, kiedy osoba ta staje się nieobecna i głęboko zamyślona.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Zaburzenia psychiczne związane z ciążą i połogiem

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Oczekiwanie i przyjście na świat nowego członka rodziny, to okres pełen szczęścia, ale nie tylko – wiąże się również z szeregiem trudnych emocji, o których mówi się coraz częściej. Należą do nich niepokój, zmęczenie, strach, złość czy przygnębienie.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Do jej głównych objawów należy zmienność nastrojów, toku myślenia czy zasobów energii, które wywołane są występowaniem dwóch biegunów – związanego z depresją i manią. Plan leczenia może się różnić, w zależności od indywidualnego przypadku, natomiast zwykle jest kompleksowy i obejmuje psychoterapię z włączeniem środków farmakologicznych.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Depresja u dzieci

Kliknij, by poznać naszych specjalistów

Depresja nie dotyka wyłącznie dorosłych – dzieci również mogą się z nią zmagać. Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko wycofuje się z kontaktów z rówieśnikami, izoluje się, jest przygnębione lub masz świadomość, że zmaga się z jakąś trudną sytuacją – rozważ spotkanie ze specjalistą.

Terapia, wsparcie bliskich i psychologa, a także otwarta i troskliwa komunikacja może skutecznie pomóc dziecku w radzeniu sobie z chorobą, jaką jest depresja.

Nasza pomoc dociera wszędzie. Zapraszamy na wizyty stacjonarne i online!

Zapisz się online